Zvířata

Vyhynulý Lev Berberský v přírodě?

Mezinárodní svaz ochrany přírody neboli IUCN, je mezinárodní organizace, která se zaměřuje na životní prostředí. Jejím cílem je motivovat a ovlivňovat jak svět, tak jedince či firmy k zachování biodiverzity přírody. Také apeluje na využívání přírodních zdrojů tak, aby byly ekonomicky využitelné. Organizace se nejvíce zaměřuje na vědu, realizaci projektů, které mají co dočinění s ochranou životního prostředí.
jezero irene
IUCN byla založena v roce 1948 a sídlí ve městě Gland ve Švýcarsku nedaleko Ženevského jezera. Spojuje 83 států, 108 státních institucí a kolem 10 000 odborníků a vědců z celého světa.
Existuje tu také kategorie chráněných území IUCN. Je jich 7 a zmíním jen pár.
1.      Přísná přírodní rezervace – místo nebo oblast, které není přístupné veřejnosti, kromě vědeckému výzkumu, nachází se tu nějaké výjimečné ekosystémy
2.      Divočina – rozsáhlá oblast, do které není nijak zasahováno či není osídlena, zachovává si svůj přírodní charakter, cílem je udržet toto místo v nedotčeném stavu
3.      Chráněná krajinná oblast – území, která jsou využívána k rekreaci, turistice i sportu, ale i k řízenému zemědělství a hospodaření v lesích
IUCN má také svůj známý Červený seznam IUCN. Zde najdeme seznam ohrožené fauny a flory. Zajímavostí, která by měla každého čtenáře zaskočit jsou čísla – v seznamu je uvedeno 63 837 druhů, z nichž 19 817 je ohroženo vyhynutím.
První neboli málo dotčený, se přiřazuje druhům, u kterých jsou malé obavy z vyhynutí. Od Afričky stříbrnopruhé po Žralůčka okatého.
Téměř ohrožený, zranitelný či ohrožený jsou další ze stupňů ohrožení. Patří sem zvířata jako Žralok bílý či Plejtvák obrovský. Patří sem i Slon africký, který je stejně jako jeho bratr z Indie loven pro kly a kůži.
Poté přecházíme k vážnějším stupňům. Kriticky ohrožený se přiřazuje druhům, kterým v blízké budoucnosti hrozí vyhubení. Mezi tyti druhy se zařazuje Tygr sumaterský, jehož přirozeným prostředím je jen ostrov Sumatra v Indonésii. Poté přidám ještě Gaviála indického či Mikrocykasu krásnou.
oko zebry
Předposledním stupněm – vyhynulý v přírodě. Nosorožec tuponosý severní sem kdysi patřil, avšak v této době patří do posledního stupně. Ráda bych tedy zmínila jiného zástupce – Lva berberského. V současné době v ČR tyto lvy chovají Zoologické zahrady v Olomouci, Plzni, Hodoníně či Liberci.
Posledním stupeň – vyhynulý. Není jich málo, ale zmíním jen ty známější druhy. Různé poddruhy tygrů jako jávský, kaspický a balijský, Vakovlk tasmánský či Zebra kvaga.
starý lev
Z toho plyne jen jediné, že díky modernějším technologiím sice přichází nové možnosti pro lidstvo, ale přírodu a její ekosystémy tím více ničíme. V současné době na ochraně zvířat spolupracuje mnoho ziskových i neziskových organizací, avšak pořád máme na planetě Zemi co dělat.