Cestování

Jednotné tarifní jízdné na železnicích

V průběhu května byla zveřejněna informace o tak zvaném jednotném tarifu pro železnice. Od prosince roku 2020 by tak cestující mohli využít možnosti využít jednu jízdenku pro jízdy s různými dopravci. Aktuálně si musíte ke každému jednomu dopravci pořídit jízdenku přímo od něj, čímž se běžným cestujícím komplikuje velmi situace, povážíme-li hlavně to, že vlaky mají permanentně zpoždění. Cena jízdenek podle nového modelu by se pak měla vypočítávat následně podle ujetých kilometrů.
I přes to, že je v plánu kilometrický tarif, budou samozřejmě k dispozici také síťové či traťové jízdenky.
železniční stanice
•        Síťová
Taková jízdenka by měla umožnit cestujícímu jezdit po celé železniční síti právě bez ohledu na to, jakého dopravce využijete.
•        Traťová
Takový lístek vám pak umožní jezdit výhradně po určité časové období, tedy i s možností zpátečního jízdného.
Ministerstvo dopravy prozatím vůbec nezveřejnilo cenu jednotlivých jízdních tarifů.
Současný stav
Jak bylo zmíněno, aktuálně si cestující musí kupovat pro jednotlivé služby dopravců jednotlivé jízdenky. S uvedeným jednotným tarifem by tato nutnost odpadla a cestující by si pak mohl koupit jednu jízdenku a využít služby kterékoli firmy. Samozřejmě se počítá s tím, že jednotlivé společnosti budou moci i nadále prodávat svoje jízdenky pro svoje služby.
Bude také samozřejmě záležet na tom, zda se dopravci rozhodnout uznávat tyto jízdenky i ve vlacích, pro které nepřichází objednávka ze státu. Z dostupných informací však vyplývá, že i RegioJet a Leo Expres by pro tuto variantu byly.
travelcard jízdenka
Možná se ptáte, jak by to bylo s jednotlivými místy. Samozřejmě i s tím se počítá a měla by být možnost si místenku zakoupit, to platí i pro služby jako je lehátko či lůžku nebo místo pro kolo.
Z informací také vyplývá, že bude možné tento druh dokladu pořizovat elektronicky, přičemž dokoupení dalších doplňkových služeb by tedy bylo snadnější. Předpokladem také je, že zákazníci budou mít karty, obdobu již existující a funkční In Karty.