Cestování

Byl Panamský průplav dílem Ameriky?

S úvahou propojení Atlaského a Tichého oceánu přišli španělští kolonizátoři. Vše bylo dohodnuto na Mezinárodní konferenci Geografické společnosti v Paříži v druhé polovině devatenáctého století. Rok poté stavby začaly. Cesta se odstraňovala ručně a ruce k dílu přidali i afričtí pracovníci, kteří sem byli přivezeni. Práci ztěžovaly nemoci jako malárie a žlutá zimnice, kterou přenášeli komáři. Projekt nakonec zkrachoval. Avšak práce už byla z jedné třetiny hotova, to je možná důvod proč žezlo převzali Američané.

lodě v panamském průplavu

Ke slovu se dostal John Stevens, který plánoval přehradit řeku Chagres u Gatunu tak, aby voda dodělala značnou práci. První parník projel Panamský průplav 15. srpna 1914, ale do plného provozu byl průplav uveden až po první světové válce po roce 1920.

Průplav je dlouhý 81, 6 kilometrů a široký až 305 metrů. Vlastní tři zdymadla, což jsou objekty zajišťující zvýšení vodní hladiny, umožňující převést plavidla mezi horní a dolní hladinou a zpět. Voda je napouštěna z Gatunského jezera, které leží na dříve zmíněné řece Chagres. Zajímavostí je i Národní park Chargres, který byl prohlášen z povodí řeky. Průplav zde překonávají dva mosty, které také spojují Střední a Jižní Ameriku.

S přibývající technikou se průplav roku 2012 rozšiřoval kvůli větším lodím s nákladem. Jako první loď po opravě proplula čínská Cosco Shipping široká 48 metrů s nákladem přibližně 9000 standardních kontejnerů.

Dnes je tento průplav neodmyslitelnou součástí lodní dopravy. Denně se tu objeví zhruba padesát tankerových či kontejnerových lodí. Průplav má dvě nevýhody. První z nich je doba čekání. Než loď přejede, musí si vyčkat přibližně dvacet až třicet hodin. Druhou nevýhodou jsou velmi vysoké poplatky za použití průplavu. Nejvyšší mýtné bylo zaplacenou výletní lodí, která platila 375 600 dolarů. Naopak nejnižší poplatek v historii – 36 centů – zaplatil Richard Halliburton, který jako první člověk v historii Panamský průplav přeplaval.
panamský průplav

Je nepředstavitelné, kolik peněz se do této konstrukce vložilo, avšak pro mnoha společností a firem je toto místo důležitou dopravní cestou, která je kratší než vyhlídková plavba podél Jižní Ameriky.