Dům a byt

Mezilidské vztahy

Mezilidské vztahy jsou pro různé typy lidí různě obtížné. V mezilidských vztazích je základem komunikace, ale ne každý vnímá a chápe sdělovaná slova stejně. Mluvčí se nějak vyjádří a posluchač slyší něco jiného, než měl hovořící na mysli. A problém je na světě.
odpočinek venku
Vztahy můžeme rozdělit na formální a neformální.
Formální vztahy jsou vztahy neosobní, obvykle si vykáme a konverzaci omezujeme jen na určitá témata. Lidé si v těchto vztazích nejsou blízcí a konverzace je spíše zdvořilostní, řízená vnějšími pravidly.
Neformální vztahy jsou vztahy vnějšími pravidly nesvazované, tykáme si, jsme si blízcí a probíráme témata, jaká chceme. Jsou zde emoce a člověk takové vztahy udržuje z vlastní vůle. V těchto vztazích je důležitá vzájemná rovnost partnerů a svoboda.
Pro dost lidí jsou mezilidské vztahy stresující a to nejen v práci, ale i v osobním životě. Lidé se stále více uzavírají a i osobní konverzace vedou raději přes internet. Není to dobře, protože pak chybí přirozené komunikační dovednosti tváří v tvář. Vztahy můžeme mít s některými lidmi neutrální, s některými negativní a s jinými pozitivní. Zabijákem vztahu je závist, nenávist, ale i nadměrná vztahovačnost a nedostatečná komunikace.
řvaní lidí
· rodinné vztahy – pokud se podaří mít dobré vztahy v úzké rodině, pak máme dobrý základ pro získání psychické rovnováhy a snazší prožívání dalších mezilidských vztahů.
· přátelství – přátelství nevznikne jen tak samo sebou, ale musí se budovat stejně jako kterýkoli jiný vztah. Postupně se poznáváme a zjišťujeme, zda si můžeme důvěřovat. Důvěra je základním stavebním kamenem tohoto vztahu.
· partnerské vztahy – prochází různými fázemi, vyvíjí se a tím se i mění. Ve fázi zamilovanosti nevidíme na protějšku chyby, radostně se pro něj obětujeme a zažíváme příjemné stavy. Ve druhé fázi odkládáme růžové brýle, vidíme i nějaké nedostatky a začínáme myslet i na své potřeby. Musíme komunikovat a nacházet kompromisy. Nastává fáze třetí a sice boj o to, kdo se bude více přizpůsobovat. Dožije-li se vztah fáze čtvrté nebo-li sedmého roku, pravděpodobně prožije krizi, kdy dojde ke vzájemnému odcizení. Asi nejkritičtější období pro rozchod. Nerozejdeme-li se, nastává fáze pátá – smířenívztah se zklidní, partneři nemají na sebe přehnané požadavky a očekávání, nejsou pořád spolu. Vztah se upevní. Přichází šestá fáze, kterou můžeme nazvat akceptacetoto slovo vystihuje stav věcí.
Samozřejmě během trvání vztahu přicházejí různé zkoušky jeho pevnosti ve formě problémů s potomky, nemoci, nevěry, ztráty zaměstnání apod. Pokud vztah vše ustojí, můžeme si gratulovat.