Olomoučtí vědci vynalézají způsob včasné detekce rakoviny hlasivek

V České republice trpí zhruba 250 tisíc lidí různými poruchami hlasu. Odborníci se domnívají, že by informovanost o jeho vzniku a příčinách těchto poruch měla být rozšířenější.
denní report

Vznik hlasu

Mechanické kmity jsou hlavním principem vzniku zvuku. Vznik specifického spektra hlasu si lze představit jako zdroj a filtr. Zdrojem jsou kmitající hlasivky, které jsou tvořeny souborem kostí, svalů a chrupavek a jsou uloženy v hrtanu. Modulují průtok vzduchu z plic a filtrem je vokální trakt, kde dochází k rezonanci a filtraci frekvencí ze spektra primárního zvuku. Výsledkem je specifická barva každého jedince.
Brazilští odborníci si začali všímat zvyšujícího se počtu případů rakoviny hrtanu. Prvotním příznakem problému může být chrapot, který mnoho z nás často opomíjí. Při dlouhotrvajícím chrapotu (tj. zhruba 2 týdny) je však žádoucí navštívit odborníka a nechat se vyšetřit.

Videokimografie

Videokimografie je nově zkoumaná optická metoda vyšetření hlasivek v klinické praxi. Součástí vyšetření je vložení kamery do krku pacienta a nahrání obrazu při vyslovování různých samohlásek nebo celých hlásek. Kamera pak zaznamená soubor obrazů, které podléhají obrazové analýze. Z té je poté možné kvantifikovat stav pacienta. Okamžitý patologický stav tkáně hlasivek se objeví v záznamu, tj. zdali jsou měkké nebo tuhé jako je tomu v případě tumorových stavů. Pomocí sběru a analýzy těchto dat je možné vytvořit databázi patologických stavů hlasivek.
Samotná kamera obsahuje duální systém CCD konstrukce a ve službě Medical Healthcom byla lékařům nápomocná s objevováním rakoviny v počátečním stádiu. Pacienti pak byli operování bez větších zásahů a bez nutnosti delší pracovní neschopnosti.   
pracovnice laboratoře

Zdravé hlasivky

Nejlepší prevencí problému s hlasem je vhodná péče. Je doporučená dostatečná hydratace a nepřílišné přepínání svých vokálních schopností. To je největším problémem u populace učitelů, kteří se snaží překřikovat své žáky.