Knihovna a její sortiment nabídky a kvality služeb

Knihovny v České republice nabízejí a poskytují komplexní služby registrovaným čtenářům, pro pouhé zájemce či návštěvníky v podobě hostů, jsou vyhrazeny však jen některé služby. Hlavním posláním knihoven je poskytnout potřebné dokumenty, určité informace, nabídnout nejen naučnou literaturu, ale rovněž dětskou. Všechny knihovny disponují rovněž oddělením beletrie, hudebním oddělením, přístupem k internetu apod.

knihy
 
Základní služby knihoven
 
Výpůjčka knihy, dokumentu, časopisu, tisku pro studium a četbu doma, která se odvíjí od výpůjční doby, se však liší na základě dané knihovny, většinou se jedná o jednoměsíční výpůjční dobu, ale neplatí pro všechny knihovny. Dále poskytnutí dokumentu, čtiva apod. pro studium ve studovně, stejné pro všechny knihovny v ČR, možnost získání kopie dokumentu, přístup na internet.

knihovna
 
Ostatní služby
 
Veškeré služby se odvíjí na základě dané knihovny. Jsou knihovny, které pořádají besedy, exkurze, výstavy, vzdělávací akce a programy pro děti, školy, seniory apod. Nabídka různých školení, prohlídky knihovny. Většina knihoven umožňuje čtenářům přístup do databáze on-line, tj. přes internet lze sledovat nejen novinky v knihovně, ale zejména nové knihy a zamluvení knih, dokumentu prostřednictvím internetu. Některé knihovny zasílají e-mailové upozornění na vypršení výpůjční lhůty u daného dokumentu.
 
čtení

Ohlédnutí do historie
 
Knihovny jsou percipovány jako jedno velké místo pro zpřístupnění k tištěným dokumentům. Prvotní on-line katalogy spatřily světlo světa v polovině 90. let minulého století. Avšak dostupnost k těmto materiálům byla nepřehledná, a to jak pro zaměstnance knihoven, tak rovněž pro samotné čtenáře. Za pomoci rozvoje moderní komunikační a informační technologie se knihovny orientují i na skupinu lidí, kteří nejsou pravidelnými návštěvníky knihoven. Smyslem knihoven je být dostupnou službou široké veřejnosti.
 
Změny postavení ve funkci knihovníka  
 
Nejen vývoj služeb knihoven se zdokonaluje a mění, obměny nastaly i v rámci zaměstnanců v knihovnách. Pracovní pozice knihovníka zahrnuje více činností, které jsou od něho vyžadovány. Aktuálně se již nejedná jen o pracovníka, který vydá k zapůjčení dokument. Nyní se jedná spíše o pozici knihovníka – informátora – kvalifikovaného poradce. Na tuto profesi jsou kladeny vyšší nároky a požadavky.