Co vše jsou lidé schopni „adoptovat“


Zapomeňte pro jednou na děti v nouzi a otevřete svou mysl novým možnostem. Jiní už to před Vámi mnohokrát učinili, a proto nyní máte možnost číst tento článek.
 
Adopce ve zvířecí říši
Nejedná se o stejný jev, jako je tomu v případě, že mladý pár zatouží po miminku a rozhodne se tedy oslovit některý z kojeneckých ústavů či dětských domovů a sociálních pracovníků, kteří pro daná zařízení zajišťují výběr vhodných kandidátů pro trvalé umístění dítěte do péče jeho nebiologických rodičů.
 
S nejčastějšími případy adoptování zvířete se lze setkávat na děkovných tabulkách v zoologických zahradách, které díky příspěvku štědrých dárců dopomáhají k jejich fungování a zajišťování co nejlepší péče o umístěné zástupce fauny.
Dárci podobných finančních obnosů nejenže zasílají finanční podporu zoologické zahradě, ale za svou snahu o podílení se na jejím co nejlepším fungování mají možnost stát se právě „adoptivními rodiči“ některého ze zvířat žijících v jejích prostorách.
Tímto způsobem je tak docela dobře možné adoptovat například hrocha, ovšem i řadu menších exponátů, jako jsou papoušci, želvy a mnohé další.
 
Adopce bez nároku na přítomnost
Takový je proces přijetí za svého u zvoleného zvířete. Ačkoli se může určitá osoba stát jeho adoptivním rodičem, není možné z její strany očekávat, že si jej bude moci odnést s sebou domů a denně o něj pečovat tak, jak by tomu bylo v případě adoptování dítěte. Podobná péče jednoduše není v silách většiny obyčejných lidí a je nutné, aby zvířata zůstávala v péči odborných ošetřovatelů fungujících v zoologických zahradách, které mají své obyvatele zajištěnou nejen odbornou péči, ale taktéž vhodné prostory k životu.
 
Pokud tedy toužíte stát se adoptivním rodičem, ovšem děsí Vás závazky spojené s podobným postem, raději se rozhodněte pro přijetí za svého člena nikoli lidského společenství, ale jiného druhu z živočišné říše.